Results Class X 2019

photo

ANSHIKA CHAMYAL

FIRST RANK

photo

DIYA YADAV

SECOND RANK

photo

MAITRI

SECOND RANK

photo

KARTIK GUPTA

THIRD RANK

S. NO. NAME OF STUDENTS Percentage
01 ANSHIKA CHAMYAL 98.8%
02 DIYA YADAV, MAITRI 98.2%
03 KARTIK GUPTA 97.6%
04 PRESHITA 97.4%
05 AANCHAL 97.2%
06 SHALINI KAPOOR 96.6%
07 KAVNEET SINGH , KARINA YADAV 96.4%
08 GARGI YADAV 96.2%
09 NIKITA YADAV 96%
10 ANUSHKA, ADITYA DHAKA 95.6%
11 ETI, NITISHA GUPTA 94.6%
12 ARPIT RAY MALLICK, ANUJA SHARMA 94.4%
13 SHRESHTH MANOCHA,VISHAL SHARMA 94.2%
14 HIMANSHU LAMBA 94%
15 DEEPANSHU, RIYA GOYAL, SAHIL, SATISH KUMAR, YOGENDRA CHAUHAN 93.8%
16 SAURAV SHARMA, SAHIL NAGPAL 93.4%
17 ANMOL KAUSHIK 93%
18 HIMANSHI TANEJA, SADHNA CHAUHAN, TINA SAINI 92.6%
19 HITESH ANAND 92.4%
20 NISHTHA GOYAL 92.2%
21 MAITRI, SAURAV LAMBA, YOGESH SHARMA 92%
22 MANJEET KUMAR, PUSHKAR SINGH 91.8%
23 ASHWANI MODI, PRAKHAR SINGHAL 91.6%
24 HIMANSHU SHARMA 90.8%
25 MITALI GARG 90.6%
26 ANNANYA DAS, BHAVYA MANGLA, YAMINI YADAV 90.4%
27 MAYANK KUMAR SINGH 90.2%
28 BHAVEY GARG, DEEPANSHU, KUNAL DHAKAD 90%

Subject WiseToppers

S. NO. Subject Highest Marks Student Name
1 SOCIAL SCIENCE 100 MAITRI
DIYA YADAV
KARTIK GUPTA
2 INFORMATION
TECHNOLOGY
100 ANSHIKA CHAMYAL
KAVNEET SINGH
3 ENGLISH 99 ANSHIKA CHAMYAL
MAITRI
4 SANSKRIT 99 MAITRI
KARTIK GUPTA
5 MATHEMATICS 99 ANSHIKA CHAMYAL
KARTIK GUPTA
KAVNEET SINGH
MAYANK KUMAR SINGH
DINESH YADAV
6 SCIENCE 98 ANSHIKA CHAMYAL
7 HINDI 98 ANSHIKA CHAMYAL